Accreditatie

Bij verschillende verenigingen wordt accreditatie aangevraagd voor het HersenletselCongres 2017. Voordat de aanvragen ingediend worden, wordt eerst bepaald of er voldoende animo is voor de betreffende punten. Zie voor de aangevraagde accreditatie hieronder.

Bij aanmelding kunt u aangeven van welke beroepsvereniging u graag punten zou willen krijgen voor uw deelname aan het congres. Zijn er voldoende geïnteresseerden, dan zal accreditatie bij deze vereniging worden aangevraagd.
Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente status van de accreditatie van het HersenletselCongres.
Let op: vermeld daarbij de naam waaronder u bij de beroepsvereniging staat ingeschreven; dat bevordert een snelle toekenning van punten.

Fysiotherapeuten dienen naast hun inschrijfnummer van het KNGF ook hun geboortedatum en hun privé-adres op te geven.

Het valt ons op dat bij bepaalde beroepsgroepen de deelnemers niet de juiste gegevens hebben opgestuurd naar ons zodat we deze niet kunnen verwerken in de accreditatiesystemen! Stuur het nummer waarmee je bij het betreffende register staat ingeschreven en d juist tenaamstelling.

Na afloop van het congres krijgt iedere deelnemer een bewijs van deelname toegestuurd. Daarmee kun je ook zelf de accreditatie aanvragen.

Accreditatie HersenletselCongres 2016

Hieronder vindt u de lijst van beroepsverenigingen waarbij accreditatie is aangevraagd en toegekend voor deelname aan het HersenletselCongres 2016 en het aantal punten dat zij toekennen. Er staan al punten ingevuld per beroepsgroep, maar als er "aangevraagd" achter staat zijn dat de punten die vorig jaar zijn toegekend. Pas als de accreditatie is toegekend weten we de feitelijke punten en vermelden dat dan ook meteen.

BEROEPSREGISTER PUNTEN STATUS
Accreditatie Bureau Cluster 1
  - huisartsen, College van accreditatie huisartsen 5 toegekend
  - specialisten ouderengeneeskunde, VERENSO 5 toegekend
  - artsen voor verstandelijk gehandicapten, NVAVG 5 toegekend
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register ADAP
(Accreditatie Deskundigheids-bevorderende Activiteiten Paramedici):
  - Ergotherapie Nederland (EN) 5 aangevraagd
  - Logopedie (NVLF) 5 aangevraagd
KNGF Fysiotherapeuten:
  -Kwaliteitsdeel 5 toegekend
Registerplein:
  - Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 2 toegekend
  - Vrije Ruimte Agogen 2 toegekend
SKJ kwaliteitsregister jeugd:
  - Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker 2,5 toegekend
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 5 toegekend
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
  - Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5 toegekend
  - Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5 toegekend
  - Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5 toegekend
  - Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5 toegekend
  - Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5 toegekend
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:
  - Kwaliteitsregister V&VN en register Zorgprofessionals scholing algemeen 5 toegekend
Accreditatiebureau FGzP:
GZ-psychologen, Gedragstherapeuten, Pedagogen en Systeemtherapeuten 3 toegekend
Eerstelijnspsychologie - NIP 6 aangevraagd
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  - herregistratie 5 toegekend
  - overige taken 2,5 toegekend