Contact » FAQ's » Accreditatie

Accreditatie

Wordt het HersenletselCongres jaarlijks door dezelfde beroepsverenigingen geaccrediteerd?

Of er accreditatie bij een bepaalde beroepsvereniging wordt aangevraagd, hangt af van de animo. Bij aanmelding kunt u doorgeven door welke beroepsvereniging u accreditatiepunten voor uw deelname toegekend wil krijgen. Zijn er voldoende geïnteresseerden, dan zal accreditatie bij deze vereniging worden aangevraagd. Er wordt dus niet per definitie jaarlijks bij dezelfde verenigingen een aanvraag ingediend. In de loop van het jaar zullen wij op deze pagina aangeven bij welke verenigingen aanvragen gedaan zijn. 

Als ik (of mijn baas) bij aanmelding geen beroepsvereniging en aansluitnummer heb doorgegeven, kan ik dan evengoed in aanmerking komen voor accreditatiepunten?

Ja, als u deelneemt aan het HersenletselCongres en het congres is geaccrediteerd door uw beroepsvereniging, dan kunt u alsnog accreditatiepunten ontvangen. Het is echter verstandig om bij aanmelding al uw accreditatiegegevens door te (laten) geven, zodat wij weten vanuit welke hoeken er vraag is en is de kans groter dat wij bij de betreffende beroepsvereniging ook accreditatie voor het HersenletselCongres aanvragen.

Mochten uw accreditatiegegevens bij aanmelding nog niet doorgegeven zijn, dan kunt u dit alsnog per e-mail doen aan info@hersenletselcongres.nl.


Klik hier om je aan te melden voor het HersenletselCongres: Aanmelden