Herman de Haan

Dagvoorzitter

Herman de Haan is sinds maart 2016 directeur van de Hersenstichting.

De Hersenstichting zet alles op alles om de hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en de patiëntenzorg te verbeteren.
Dat doen zij door middel van onderzoek, voorlichting en innovatieve projecten.
Meer begrip, sneller herstel en volledige genezing: daar gaat de Hersenstichting voor!

 
Caroline van Heugten

Caroline van Heugten

Anne Visser-Meily

Anne Visser Meily

Het brein ontrafeld: revalidatie in een nieuw jasje?

De laatste decennia is er steeds meer kennis over de werking van de hersenen beschikbaar gekomen. De moderne neurowetenschappen maken het mogelijk om steeds gedetailleerder naar de structuur en functie van de hersenen te kijken. Dat heeft geleid tot inzichten over de verandermogelijkheden van het brein: neuroplastictiet. Hierdoor ontstaan nieuwe behandelmogelijkheden zoals non-invasieve hersenstimulatie.

De vraag is in hoeverre de dagelijkse klinische zorg al is veranderd door deze nieuwe inzichten en in hoeverre we op korte termijn grote veranderingen in de zorg kunnen verwachten.

Hoogleraar revalidatiegeneeskunde Anne Visser-Meily gaat hierover in gesprek met hoogleraar klinische neuropsychologie Caroline van Heugten. Door nauwe samenwerking komen wetenschap en praktijk dichter tot elkaar. En dat is de grootste stap voorwaarts: de juiste kennis wordt verzameld als de wetenschapper in de praktijk komt kijken en de juiste kennis wordt in de praktijk toegepast als de clinicus in het lab meeloopt.

Tijdens de dialoog gaan Anne Visser-Meily en Caroline van Heugten dan ook niet alleen in op wat er aan nieuwe inzichten bekend is, maar vooral hoe we die met zijn allen in de zorg van alledag kunnen gaan benutten.

Caroline van Heugten is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich met name op neuropsychologische behandeling en verbetering van de zorg voor mensen met NAH in het algemeen. Naast de ontwikkeling van instrumenten voor diagnostiek en evaluatie van behandeling, ontwikkelt en evalueert zij de klinische en kosteneffectiviteit van behandeling. Caroline van Heugten is een van de initiatiefnemers van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Anne Visser-Meily is revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en ze geeft leiding aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Het CVA onderzoek richt zich op de dagelijks revalidatiepraktijk zoals het beter begrijpen van cognitieve klachten van mensen met hersenletsel. We onderzoeken de rol van psychologische en gezinskenmerken op het weer mee kunnen doen aan onze maatschappij. Kunnen deze factoren beïnvloed worden en kunnen we patiënten en naasten meer grip geven op het nieuwe leven met hersenletsel? Anne is actief lid van Kennisnetwerk CVA NL, medisch adviseur van Hersenletsel.nl

Wilt u hun presentatie nog een keer bekijken? klik dan hier: Het brein ontrafeld

Joke Hermsen

Nieuwe bevlogenheid

Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen? Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen.'

Joke Hermsen  is filosofe en letterkundige. Zij is een veelgevraagd spreekster op congressen over politiek-maatschappelijke of culturele kwesties en diverse malen bekroond als essayiste en schrijfster. Ze geeft met name lezingen voor onderwijs- en zorginstellingen en voor de culturele sector.
Joke Hermsen schreef onder meer Stil de tijd (2009), Windstilte van de ziel (2010), Heimwee naar de mens (2003), De Liefde dus (2008) en Blindgangers (2012). In 2014 verscheen de opvolger van bestseller Stil de tijd (22e druk): Kairos. Een nieuwe bevlogenheid (5de druk)Over de Griekse god van het 'geschikte ogenblik' en de juiste menselijke maat.

control alt delete

De firma Zorgbehang

Control Alt Delete

In de voorstelling Control Alt  Delete gaan de spelers op zoek naar hun controlepunt. Wanneer is iets van jou alleen en wanneer is het een stoorzender? 
Wat als de gedachte om de gedachte jou vastzet en je letterlijk niet verder kunt.
Als jouw stukje houvast geen veiligheid meer biedt, maar zorgt voor chaos en de roze olifant niet meer in een kooi te vangen is?

De firma Zorgbehang bestaat uit een groep semi-professionele acteurs, die theater maken vanuit improvisaties, waarbij eigen ervaringen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg een bron van inspiratie zijn. Zo geven zij op een unieke wijze een andere kijk op de GGZ. Ze doorbreken taboes en maken zichtbaar én invoelbaar, wat normaal "achter het behang" blijft plakken in de huiskamers en zorginstellingen. Ze werken interdisciplinair, waarbij muziek, (fysiek-) theater, beeld en persoonlijke verhalen worden samengebracht tot voorstellingen die raken. Hierbij spelen herkenning, verschillende perspectieven en humor een grote rol.

Presentaties ronde 1 van 12.00 tot 13.00 uur


Aglaia Zedlitz

A1 Ben je nog steeds moe? Dan moet je naar ... toe!

Vermoeidheid na hersenletsel is één van de meest voorkomende klachten. Gelukkig is hier in de afgelopen jaren aandacht voor gekomen en zijn er verschillende behandelprogramma’s voor ontwikkeld, gebaseerd op het principe dat de vermoeidheid primair door het hersenletsel veroorzaakt is.

 

Lees_meer

In deze workshop zal worden ingegaan op de verschillende programma’s en op de vraag wanneer welk programma misschien het meest geschikt is.

Dr Aglaia Zedlitz is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp vermoeidheid na een CVA en de behandeling hiervan (COGRAT). Momenteel werkt zij aan de Universiteit Leiden waar zij o.a. vervolgstudies op dit onderwerp doet en ook kijkt hoe eHealth ingezet kan worden om vermoeidheid na traumatisch hersenletsel of een CVA effectief te behandelen.

Wilt u haar presentatie nog eens bekijken? klik dan hier: A1 Aglaia Zedlitz

Zaal
Bach 1

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woon-, activiteiten-, coördinerend - en ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, verzorgenden, leerkrachten, teamleiders, ADL-ers, managers en consulenten.

Verbergen

Judith Vloothuis

A3 Samen oefenen met een naaste na een beroerte

In het Care4Stroke onderzoek is er in een gerandomiseerde studie een interventie onderzocht waarin mensen met een beroerte 8 weken lang samen met een naaste oefenen in aanvulling op de reguliere therapie. Instructie en evaluatie door de fysiotherapeut wordt hierbij wekelijks gedaan.

Lees_meer

 De oefeningen worden ondersteund door video’s in een app. In de presentatie wordt ingegaan op de effecten van deze interventie op onder andere fysieke uitkomsten voor de patiënt, belasting voor de naaste, de kosten en wat de deelnemers van de interventie vonden.

Judith Vloothuis is als revalidatiearts sinds 2010 werkzaam op een poliklinische afdeling voor mensen met Hersenletsel. Daarnaast is zij als onderzoeker betrokken bij het Care4Stroke project waarin patiënten met hersenletsel samen met een naaste oefenen in aanvulling op de reguliere therapie en heeft zij speciale interesse in e-health in de revalidatie en het gebruik van apps.

De presentatie van Judith Vloothuis kan helaas (nog) niet beschikbaar worden gesteld.

Zaal
Bach 2

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, teamleiders en managers.

Verbergen

Dirk Bertens

A5 Compenseren en foutloos leren binnen het revalideren!

Het aanleren van alledaagse taken na hersenletsel

In de neuropsychologische revalidatie richten veel behandelingen zich op het omgaan met de verminderde cognitieve functies na hersenletsel. Waar sommige behandelingen zich focussen op functieherstel is er veel evidentie voor behandelingen die gebruik maken van compensatiestrategieën.

 

Lees_meer

Foutloos leren is een techniek die binnen de revalidatie gebruikt wordt voor het aanleren van alledaagse taken. In tegenstelling tot het ‘meer gangbare trial-and-error leren’ mogen er bij foutloos leren geen fouten optreden tijdens het leerproces. Uit eerder onderzoek is bekend dat deze instructietechniek goed werkt bij personen met geheugenproblemen bijvoorbeeld als gevolg van dementie.

In een recente samenwerking tussen de Radboud Universiteit en revalidatiecentrum Klimmendaal is er onderzocht of foutloos leren ook voordelig is voor mensen met executieve stoornissen. Een aanzienlijk deel van de mensen met hersenletsel dat is veroorzaakt door een beroerte of ongeval, heeft last van verstoorde executieve functies: voor hen zijn alledaagse handelingen die uit meerdere stappen bestaan en een beroep doen op de planningsvaardigheden, lastig. In het onderzoek is een bestaande training (Goal Management Training) gecombineerd met foutloos leren om vast te stellen of mensen met executieve stoornissen ook profiteren van de foutloos leermethode.

De presentatie zal zich richten op de achtergrond van foutloos leren en de resultaten van het onderzoek. Er zal worden stilgestaan bij verschillende mechanismen die de voordelige effecten van foutloos leren als compensatiestrategie verklaren.

Dirk Bertens is psycholoog en in opleiding tot GZ-psycholoog; hij is werkzaam bij revalidatie medisch centrum Klimmendaal. Daarnaast is hij coördinator van de 'Vaardigheidstraining neuropsychologische revalidatie' binnen de master Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit en co-docent 'Praktijkresearch' bij de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog (KP-opleiding) bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW). Zijn promotieonderzoek richtte zich op het opnieuw aanleren van alledaagse taken bij mensen met executieve problemen als gevolg van hersenletsel.

Wil je de presentatie van Dirk Bertens nog eens nalezen, klik dan hier: A5 Dirk Bertens

Zaal
Bach 4

Niveau
WO,
(post)HBO

Sector
Revalidatie/Ziekenhuis
Gehandicaptensector
Ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen. paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders.

Verbergen

Wouter Lambrecht

A7 Neurorevalidatie: vanuit historisch oogpunt een blik in de toekomst

Tot een paar decennia terug was ‘neurorevalidatie’ voornamelijk gericht op het motorische- en communicatieve aspect. Gelukkig staat intussen ook het cognitieve aspect al stevig in the picture, met nog recenter ook (hoewel geleidelijk aan) aandacht voor het emotionele- en sociaal-cognitieve aspect van neurorevalidatie. Is deze evolutie toe te juichen? En vertaalt zich dit in een groter welbevinden? 

Lees_meer

Spaart de maatschappij hier geld mee uit? Waar moeten we binnen de neurorevalidatie voornamelijk onze pijlen op richten (in functie van welbevinden en vanuit economisch perspectief)?
Vanuit de geschiedenis kijken we naar wat er binnenkort aankomt en geeft Wouter een aantal praktische tips mee, bijvoorbeeld door een aantal concrete programma’s te vermelden.

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie, beide gelegen te Gent. Hij is (co-)auteur van verschillende artikelen met betrekking tot neuropsychologie en behandeling van de gevolgen van een NAH in het bijzonder, van het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet aangeboren hersenletsel’ en ‘Kop op’.

De presentatie van Wouter Lambrecht nog eens bekijken? Klik hier: A7 Wouter Lambrecht

Zaal
Strauss 1

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Onderwijs, Revalidatie/Ziekenhuis, Gehandicaptenzorg, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
gedragskundigen, paramedici, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (onderwijs en zorg), maatschappelijk werkenden, leerkrachten.

Verbergen

Paulien Goossens wordt vervangen door Mariëlle Bleecke

Liesbeth Boyce

A9 Aandacht maakt revalidatie beter. Revalidatie maakt aandacht beter.

Hoe verbeter je de hartrevalidatie voor patiënten die ook cognitieve problemen ervaren?

Cognitieve problemen bij patiënten die een hartrevalidatietraject starten behoeven aandacht. Na een hartstilstand, maar ook na een hartinfarct komen cognitieve problemen vaak voor. Maar wist u dat patiënten met cognitieve problemen na een hartstilstand ook vaak ernstige hartproblemen hebben? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de cognitieve problemen de aandacht krijgen binnen de revalidatie die ze verdienen?

Lees_meer

En verbetert de aandacht van patiënten die een cognitief revalidatietraject ondergaan? Door de veelheid aan problemen van deze patiëntengroep zie je soms door de bomen het bos niet meer…

Wij bieden u in deze presentatie het gereedschap om met deze patiëntengroep evidence-based aan de slag te gaan, waardoor u niet meer met lege handen staat. En is de problematiek van een specifieke patiënt toch te ingewikkeld voor uw spreekuur? Ook het expertisespreekuur in Leiden voor complexe patiënten wordt toegelicht.

Paulien Goossens is werkzaam als revalidatiearts en medisch directeur in het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden. Zij maakt zich al sinds 2011 hard om patiënten na een succesvolle reanimatie te laten revalideren bij zowel hart-, als neurorevalidatie. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat patiënten na een succesvolle reanimatie te kampen hebben met lichte tot milde cognitieve problemen. Voorheen was hier eigenlijk geen oog voor. In Leiden hebben ze een zorgpad opgezet ’Revalidatie na Reanimatie’.

Liesbeth Boyce werkt als klinisch linguïst binnen de revalidatie. Naast haar klinische werk is zij als promovendus werkzaam bij het Kenniscentrum van het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) in Leiden. Sinds 2011 is doet zij onderzoek naar ‘Revalidatie na Reanimatie’, hierbij wordt naast de cardiale aspecten van een reanimatie ook aandacht besteed aan de cognitieve problemen en hoe de cognitieve problemen geïntegreerd kunnen worden in het revalidatietraject van de patiënt.

Wil je de presentatie van Liesbeth Boyce en Mariëlle Bleecke nog eens nalezen, klik dan hier: A9 Liesbeth Boyce website versie

Zaal
Kernhem 4

Niveau
WO
(post)HBO
(post)MBO

Sector
Ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (gz)psychologen, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers, maatschappelijk werkers en consulenten.

Verbergen

Maayke Hunfeld

Erik van Lindert

A2a Kinderen met traumatisch hersenletsel; een stille epidemie?

Jaarlijks bezoeken er ongeveer 15.000 kinderen en jongvolwassenen de spoedeisende hulp vanwege traumatisch hersenletsel.
Bij het merendeel van deze groep betreft het een licht traumatisch schedelhersenletsel en bij een minderheid een middelzwaar- of ernstig traumatisch schedelhersenletsel.

A2b Is er een toekomst voor de kinderneurochirurgie in Nederland? Bedreigingen het hoofd bieden

De kinderneurochirurgie vormt een niche binnen een niche in de zorg. In deze zeer kleine subspecialisatie van de neurochirurgie zijn slechts 13 kinderneurochirurgen werkzaam, grotendeels in een deeltijdfunctie naast zorg voor volwassenen. Deze zorg wordt uitsluitend in de academische ziekenhuizen aangeboden.

Lees_meer

vervolg lezing Maayke Hunfeld 

Een aanzienlijk percentage van deze kinderen heeft in mindere of meerdere mate op korte en lange termijn last van restverschijnselen (onder andere lichamelijk, cognitief, emotioneel) wat van grote invloed kan zijn op hun dagelijks functioneren en toekomstperspectief.
In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de classificatie van traumatisch hersenletsel, de incidentie, de behandeling en de gevolgen op korte en lange termijn.

vervolg lezing Erik van Lindert
De kinderneurochirurgische zorg in Nederland wordt bedreigd door de kleine omvang van deze groep specialisten en processen van zorgconcentratie. Het vak en de zorg versnippert, zodat de expertise van chirurgen gevaar loopt, ziekenhuizen zorgfuncties dreigen te verliezen, patiënten en zorgverleners meer zullen moeten zoeken naar adequate zorg en toegang tot zorg verloren dreigt te gaan.
De oplossing om deze problemen het hoofd te kunnen bieden lijkt een virtuele samenwerking van alle kinderneurochirurgen te zijn en een virtueel nationaal centrum kinderneurochirurgie te ontwikkelen. Daartoe is het Kinder Neurochirurgisch Netwerk Nederland (www.KNNN.nl) opgericht. Het KNNN beoogt om samen met de patiënt en zijn ouders de kinderneurochirurgische zorg te verbeteren en de toegang tot die zorg te garanderen en te verbeteren.

Maayke Hunfeld is neuroloog-kinderneuroloog in het Sophia Kinderziekenhuis. Naast poliklinische werkzaamheden is zij grotendeels werkzaam op de Kinder Intensive Care. Haar wetenschappelijk onderzoek is gericht op de lange termijn follow up van gereanimeerde kinderen, kinderen met ernstig traumatisch hersenletsel en kinderen na Extra Corporele Membraan Oxygenatie; een machine die de functie van long (en hart) tijdelijk kan overnemen (ECMO)behandeling.

Erik van Lindert volgde de studie Geneeskunde in Nijmegen en zijn opleiding tot neurochirurg in Mainz (D), in 1999 werd hij staflid neurochirurgie in Nijmegen. Vanaf 2002 is hij bezig met het op- en uitbouwen van de kinderneurochirurgie in Nijmegen. Erik is vanaf 2008 secretaris en vanaf 2016 voorzitter van de sectie kinderneurochirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. Sinds 2015 is hij bezig alle kinderneurochirurgen in Nederland met elkaar te verbinden in een netwerk.

Wil je de presentatie van Maayke Hunfeld nog eens nalezen, klik dan hier: A2a Maayke Hunfeld 

Wil je de presentatie van Erik van Lindert nog eens nalezen, klik dan hier: A2b Erik van Lindert

Zaal
Bach 3

Niveau
WO,
(post)HBO,
(post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woon-, activiteiten-, coördinerend - & ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,

Verbergen

Ellen Janssen

A4 EMDR na hersenletsel

Aandacht voor posttraumatische stress-stoornis en de behandeling ervan

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) wordt bij mensen met hersenletsel nogal eens over het hoofd gezien doordat de klachten deels overlappen met die van het hersenletsel. Een onbehandelde posttraumatische stress-stoornis kan de revalidatie, re-integratie en kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden.

Lees_meer

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde en geadviseerde behandelmethode voor PTSS. In de presentatie wordt ingegaan op de kenmerken van PTSS en de herkenning daarvan bij mensen met hersenletsel, uitgangspunten en werkwijze van EMDR en de toepassing van EMDR bij patiënten met hersenletsel aan de hand van casuïstiek.
Ellen Janssen is gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Ze werkt poliklinisch en klinisch met patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten bij NAH Huize Padua, GGZ Oost Brabant. Ellen verricht in het kader van haar opleiding wetenschappelijk onderzoek naar het effect van EMDR bij NAH-patiënten met posttraumatische stress-stoornis.
 
Wil je de presentatie van Ellen Janssen nog eens nalezen, klik dan hier: A4 Ellen Janssen
 
Zaal
Calluna
Niveau
WO,
(post)HBO,
(post) MBO

Sector
Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woon-, activiteiten-, coördinerend - & ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, teamleiders, managers, adl-medewerkers, consulenten.

Verbergen

Mariëlle van Rijsbergen

A6 Subjectieve cognitieve klachten na een CVA: wat weten we erover en wat kunnen we ermee?

Subjectieve cognitieve klachten komen vaak voor na een CVA, maar tot voor kort was er weinig over bekend omdat de meeste aandacht meestal uitging naar objectieve cognitieve problemen (in kaart gebracht middels neuropsychologische testen). Resultaten op neuropsychologisch onderzoek corresponderen echter niet altijd met de cognitieve klachten die mensen zelf in het dagelijkse leven ervaren.

 

Lees_meer

Uit de praktijk blijkt dat clinici vaak niet goed weten wat te doen bij mensen die dergelijke klachten rapporteren. Er is weinig onderzoek gedaan naar de factoren die samenhangen met het ervaren van subjectieve cognitieve klachten, de prognose en eventuele behandelmogelijkheden.
In de presentatie zullen de resultaten worden getoond van het promotie onderzoek naar subjectieve cognitieve klachten na een CVA (de COMPlaints After Stroke – COMPAS - studie). Besproken wordt onder andere de prevalentie en het profiel van deze klachten in het eerste jaar na een CVA, de verschillen met een gezonde controlegroep, de factoren die samenhangen met het rapporteren van dergelijke klachten en het beloop van de klachten over de tijd. Ook zal worden ingegaan op mogelijke aanknopingspunten voor behandeling van subjectieve cognitieve klachten.
Mariëlle van Rijsbergen volgde na haar opleidingen neuropsychologie en medische psychologie een promotietraject aan Tilburg University. Subjectieve cognitieve klachten na een CVA stonden hierbij centraal. Eind 2017 zal zij op dit onderzoek promoveren. Daarnaast werkt zij als zelfstandig ondernemer en neuropsycholoog bij een 1e-lijns psychologiepraktijk gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met NAH. 

De presentatie van Mariëlle van Rijsbergen kan helaas nog niet beschikbaar worden gesteld.

Zaal 
Erica

Niveau
WO
(post)HBO
(post)MBO

Sector
Revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, revalidatieartsen, (gz)psychologen

Verbergen

Annetje Brunner

A8 Van professionele distantie naar professionele verbinding

Over compassie in  de zorg

In deze workshop maak je op praktische wijze kennis met ‘compassion for care’, een veld dat steeds meer ingang vindt in de professionele zorg.
Hoe kan ik mij openstellen voor de lijdenslast van de ander, zonder mijzelf er in te verliezen?
Hoe kan ik professioneel blijven zonder me af te sluiten?

 

Lees_meer

Hoe kan ik betrokkenheid tonen, zonder dat het mij veel meer tijd kost?
Hoe kan ik geconfronteerd met emoties van de ander, overeind blijven?
Wat kan ik nog aan een patiënt of diens naasten bieden als ik feitelijk met lege handen sta?

Compassie is een vaardigheid die we kunnen trainen. Je maakt kennis met het G.R.A.C.E model voor compassie in professionele interacties van Joan Halifax (https://www.upaya.org/program/?id=1539) en met compassie-oefeningen uit het gerenommeerde trainingsprogramma van Erik van den Brink en Frits Koster Çompassievol leven (https://mbcl.nl/publicaties). Oefeningen die je direct kunt inzetten in je werk (en je leven).

‘Care is bij de ander zijn, mee-lijden, mee-voelen. Care is compassie. Het is de waarheid opeisen dat de ander mijn broeder of zuster is, menselijk, sterfelijk, kwetsbaar, zoals ik zelf. [..] Vaak kunnen we geen cure bieden, maar we kunnen altijd care bieden. To care is to be human’. – Henri Nouwen

Annetje Brunner is sinds 2001 de eigenaar van en drijvende kracht achter trainingsbureau ‘De Werkschuur’, een collectief van senior mindfulness- en compassietrainers. Annetje studeerde psychologie aan de UvA en is gecertificeerd Mindfulness en Compassie Trainer (MBSR/ MBCT/ MBCL) bij het Instituut voor Mindfulness, onder leiding van Johan Tinge. Zij heeft een ruime staat van dienst als communicatietrainer en coach, met name in de zorgsector.

Nog een keer de presentatie willen inzien? klik dan hier: A8 Annetje Brunner

Zaal
Kernhem 1-2

Niveau
WO, post(HBO) en post(MBO)

Sector
Gehandicaptenzorg, arbeid, onderwijs, ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkenden en verzorgenden.

Verbergen

René ter Horst

Ellemarie Molenkamp

A10 Visual Thinking Strategy (VTS); Kijken naar kunst verbindt

Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode waarbij in groepsverband binnen een vaste structuur naar kunst wordt gekeken. In Reade wordt VTS in groepsverband ingezet om cognitieve- en taalgerelateerde vaardigheden te trainen en inzicht te verschaffen in veranderingen op dit vlak.

Lees_meer

De doelen lopen hierbij uiteen: het trainen van de waarneming (bijvoorbeeld bij visuele waarnemingsproblemen of neglect), het kritisch-analytisch denken (bijvoorbeeld bij denkstoornissen), het structureren en to the point formuleren van gedachten (bijvoorbeeld bij cognitieve ontremming, frontale stoornissen of afasie).
De VTS-deelnemers leren op een impliciete manier. Zonder dat hier een oordeel over gevormd wordt en zonder ‘verstand’ van kunst te moeten hebben. Het zelf beoefenen van de VTS-methode lijkt overigens gemakkelijker dan het is! Het parafraseren van observaties, het op de juiste momenten, met de juiste vragen, doorvragen en ten alle tijde neutraal te blijven vereist veel oefening.
VTS kan ingezet worden voor diverse doeleinden. Denk aan: patiëntenzorg (cognitieve doelen), teambuilding (oordeelloos luisteren naar anderen), studenten verpleegkundigen/artsen (aanscherpen en bewustwording van het eigen observerend vermogen, het helder formuleren en kunnen beargumenteren van gedachten).
VTS is ontwikkeld in de VS door Abigail Housen en Philip Yenawine en wordt daar onder andere toegepast op Yale en Harvard.

Je hoeft geen verstand van kunst te hebben om deel te nemen aan deze interactieve workshop.

René ter Horst is GZ-psycholoog en VTS-trainer bij Amstelring.

Ellemarie Molenkamp werkt 8 jaar als logopedist bij Reade in verschillende niet-aangeboren hersenletselteams. Zij behandelt cliënten individueel en in groepsverband op het gebied van onder andere afasie, dysartrie en cognitieve communicatieproblemen. In één van de groepen wordt VTS als middel ingezet om cognitieve- en talige vaardigheden te (her)leren/inzicht te verschaffen in veranderingen op dit vlak. Samen met René ter Horst geeft zij 2 keer per jaar VTS-trainingen vanuit Reade Academy voor externen.

De presentatie nog eens terugkijken? klik dan hier: A10 Ellemarie Molenkamp en Rene ter Horst web

Zaal
Kernhem 3

Niveau
(post)HBO

Sector
Onderwijs, ouderenzorg, revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (gz-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders en leerkrachten

Verbergen

Presentaties ronde 2 van 14.00 tot 15.00 uur


Erik Grauwmeijer

B1 Lange termijn effecten van traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel is een belangrijke oorzaak van blijvende invaliditeit. Desondanks wordt traumatisch hersenletsel veelal beschouwd als een acuut incident, waarvoor de patiënt maar gedurende beperkte tijd specialistische begeleiding krijgt.

Lees_meer

Patiënten met traumatisch hersenletsel tonen wat dit betreft overeenkomsten met patiënten die een CVA hebben doorgemaakt. Beide groepen patiënten kunnen langdurig kampen met zogenoemde onzichtbare gevolgen, zoals intolerantie voor licht, geluid en drukte, geheugen- of aandachtsstoornissen en stemmingsproblematiek. Tevens geldt voor beide groepen patiënten dat deze problemen tot jaren na de gebeurtenis kunnen interfereren met dagelijkse bezigheden. Een patiënt die een CVA heeft doorgemaakt is echter vaak beter in beeld bij de huisarts dan de patiënt met traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld in verband met de aanpak van de cardiovasculaire risicofactoren. Bij patiënten met traumatisch hersenletsel is veelal minder sprake van comorbiditeit en is het risico op het niet of pas laat onderkennen van problemen groter.
Na afronding van het VWO is Erik Grauwmeijer gestart met de opleiding fysiotherapie als alternatieve studie voor de opleiding Geneeskunde. Deze studie heeft hij in 2007 is afgerond. Sinds 2013 is hij werkzaam als revalidatiearts in Rijndam Revalidatiecentrum, afdeling neurorevalidatie, waar hij zowel klinische als poliklinische patiënten begeleidt. Gedurende zijn opleiding tot revalidatiearts is ik gestart met het promotietraject dat zich richt op de lange termijn effecten van Traumatisch Hersenletsel.

De presentatie nog eens terugkijken? klik dan hier: B1 Erik Grauwmeijer Hersenletselcongres 2017

Zaal
Bach 1

Niveau
WO
(post)HBO

Sector
Revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (gz)psychologen, ambulant begeleiders (zorg)

Verbergen

Carly Betting

Marlijn Rovers

B3a Elektriciteit en magnetisme: een oplossing voor het brein?

Een relatief nieuwe behandelmethode voor onder andere cognitieve stoornissen is elektrische en magnetische stimulatie van hersenweefsel. Deze methodes zijn interessant omdat ze non-invasief zijn en weinig risico’s met zich meebrengen.

B3b Fysieke actie => cognitieve reactie?

Er is heel wat onderzoek gedaan naar de invloed van beweging en bewegingstherapie op het cognitief functioneren. Hierbij probeert men de vraag te beantwoorden in hoeverre cognitieve functies verbeteren onder invloed van fysieke training. 

Lees_meer

vervolg lezing Carly Betting over elektriciteit en magnetisme
Maar wat is het onderscheid tussen elektrische stimulatie en magnetische stimulatie? Hebben ze een gunstige invloed op het cognitief functioneren? In welke mate is er effect tijdens de stimulatie op het cognitief functioneren en hoe lang blijft een eventueel effect bestaan? Deze vragen zullen in de lezing beantwoord worden.

 vervolg lezing Marlijn Rovers over de invloed van fysieke actie op de cognitie

Met andere woorden: is de cardiopulmonale conditie van iemand met hersenletsel van invloed op het cognitieve functioneren. De voorlopige antwoorden op deze vraag zijn nog niet eenduidig, het lijkt er op dat fysieke training een invloed heeft op cognitieve processen maar hoe groot is deze?

Carly Betting is GZ-(neuro)psycholoog in het team voor volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten te Arnhem. Zij werkt zowel in de poliklinische cognitieve revalidatie als op de kliniek met revalidanten met recent verworven hersenletsel. Zij is auteur van het hoofdstuk “Participatie” uit het Handboek Revalidatiepsychologie.

Als neuropsycholoog is Marlijn Rovers haar carrière begonnen in de ouderenzorg. Inmiddels werkt ze al ruim 12 jaar met veel enthousiasme als GZ-psycholoog binnen de medisch specialistische revalidatie, de laatste 7 jaar binnen Klimmendaal Revalidatiespecialisten. Zij ziet voornamelijk patiënten met niet aangeboren hersenletsel, zowel in de subacute als chronische fase en richt zich dan vooral op de cognitieve revalidatie.

De presentatie van Carly Betting nog eens bekijken, klik hier: B3a Carly Betting

De presentatie van Marlijn Rovers nog eens bekijken, klik hier: B3b Marlijn Rovers

Zaal
Bach 3

Niveau
WO,
(post)HBO,

Sector
Ouderenzorg, revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, teamleiders en managers

Verbergen

Jan Lavrijsen

B5 Waarom vallen mensen met ernstig hersenletsel nog steeds tussen wal en schip? En hoe lossen we dat (eindelijk) op?

Nadat in de jaren 90 van de vorige eeuw complexe zorgsituaties en dilemma’s bij mensen met de meest ernstige vormen van hersenletsel, waaronder langdurige bewustzijnsstoornissen, volop in de belangstelling stonden, lijkt de zorg voor deze doelgroep nog steeds een donker en ontoegankelijk bos. Een bos waarin naasten en hulpverleners de bomen en paden niet meer zien en elkaar niet (meer) weten te vinden in het versnipperde zorglandschap. 

Lees_meer

Destijds werden diverse rapporten geschreven met aanbevelingen tot oplossingen, maar daarna lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Nog steeds zoekt men in binnen- en buitenland naar mogelijkheden en grenzen en is niet duidelijk wie wat in welke fase kan betekenen.
In deze presentatie worden de belangrijkste lessen uit de laatste tientallen jaren vertaald naar de betekenis voor het heden en de toekomst. Daarbij wordt ook ontoegankelijke (niet digitaal beschikbare) expertise uit het verleden weer toegankelijk gemaakt, met concrete uitdagingen voor eenieder die betrokken is bij de zorg voor deze kwetsbare doelgroep. Zodat we elkaar en de paden naar lichtpunten kunnen vinden… en, door wat nodig is te verbinden, uiteindelijk niemand meer tussen wal en schip laten vallen.

Dr. Jan Lavrijsen is als voormalig verpleeghuisarts (nu specialisme ouderengeneeskunde) gepromoveerd op de lotgevallen van mensen bij wie het bewustzijn niet meer terugkeert. Vijf jaar geleden nam hij het initiatief om de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip op te richten, naar de lotgevallen van mensen met ernstig hersenletsel en hun naasten, en in 2016 het Expertisenetwerk Ernstig NAH. Hij geeft  in binnen- en buitenland lezingen  over dit onderwerp en is o.a. lid van de stuurgroep Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.

De presentatie van Jan Lavrijsen is (nog) niet beschikbaar voor publicatie.

Zaal
Bach 4

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Onderwijs, Revalidatie/Ziekenhuis, Gehandicaptenzorg, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
gedragskundigen, paramedici, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (onderwijs en zorg), maatschappelijk werkenden, leerkrachten.

Verbergen

Ellen Spanjers

B7 Spelenderwijs in gesprek over kwaliteit van leven

Verrassend, openhartig, educatief, verhelderend, taboedoorbrekend en met humor.

Met het eigenwijze spel ‘Een steekje los?’ kunnen partners, familieleden en zorgverleners de gevolgen van hersenaandoeningen bespreekbaar maken. Kwaliteit van leven, wat is dat? Hoe doe je dat? Hoe is het om te leven met een onzichtbare hersenaandoening? Hoe ga je om met de reacties uit je omgeving? En kun je de aandoening accepteren? Kan je zelf je kwaliteit van leven verbeteren?

Lees_meer

Tijdens deze spelworkshop maak je kennis met de verschillende toepassingen van het spel. Het spel is breed inzetbaar bij diverse gelegenheden, bijvoorbeeld gespreksgroepen en voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook thuis met familie. Het is geschikt voor diverse doelgroepen. De kracht is om het spel met te spelen met een gemengde groep (cliënten, familie, mantelzorgers, hulpverleners) om onderwerpen waar een taboe op rust op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Het kan gaan over een breed scala van hersenaandoeningen; van hersenletsel tot depressie, gericht op diverse levensthema’s zoals sociale contacten, vrije tijd, zingeving, gezondheid, studie en beroep, hulp, relaties, thuis. Het biedt goede handvatten om met elkaar in gesprek te gaan.

Dit spel kreeg in 2014 de Hersenbokaal uitgereikt van de Hersenstichting.

 
Ellen Spanjers is initiator en projectleider bij Stichting De Bagagedrager en reeds 20 jaar actief in et initiëren, ontwikkelen en realiseren van innovatieve projecten, gericht op de beeldvorming over psychische aandoeningen en kwaliteit van leven. Alle projecten worden ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen, familie, hulpverleners, studenten en docenten. Het bordspel ‘Een Steekje Los?’ is één van de succesvolle projecten die meerdere innovatieve prijzen heeft gewonnen, waaronder de Hersenbokaal 2014 van de Hersenstichting.
 
De presentatie van Ellen Spanjers nog eens terugkijken? klik dan hier: B7 Ellen Spanjers 
 
Zaal 

Strauss 1

Niveau
(post)HBO en (post)MBO

Sector
Arbeid, onderwijs, ouderenzorg, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, revalidatieartsen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, verzorgenden, leerkrachten, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers en consulenten.

Verbergen

Caroline van Heugten

Caroline van Heugten

Nicole Sillekens

B9 Denk aan hersenletsel! Als een patiënt met vage klachten bij de huisarts komt

Uit de klinische praktijk en onderzoeksresultaten is bekend dat een aanzienlijk deel van de hersenletsel patiënten op de lange termijn niet de juiste zorg ontvangt, terwijl er in Nederland voldoende en goede zorg beschikbaar is (zie bijvoorbeeld Hersenstichting rapport Navigeren naar herstel, 2011). Een van de mogelijke redenen daarvoor is de erkenning en herkenning van de lange termijn problematiek door de huisarts.

Lees_meer

Erkenning van lange termijn gevolgen van hersenletsel kan het beste worden bereikt door gerichte informatievoorziening en na- en bijscholing aan huisartsen. Herkenning van lange termijn gevolgen kan worden gestimuleerd door de huisarts een tool in handen te geven dat helpt bij herkenning van de problemen en differentiatie van deze problemen ten opzichte van mogelijke andere oorzaken.

Tijdens deze workshop wordt de huisartsentool die inmiddels is ontwikkeld met financiële steun van de Hersenstichting, gepresenteerd. Het gebruik van de tool wordt uitgelegd aan de hand van casuïstiek. Tot slot wordt stilgestaan bij de wijze waarop deze tool het beste in de regio kan worden geïmplementeerd.

Caroline van Heugten is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich met name op neuropsychologische behandeling en verbetering van de zorg voor mensen met NAH in het algemeen. Naast de ontwikkeling van instrumenten voor diagnostiek en evaluatie van behandeling, ontwikkelt en evalueert zij de klinische en kosteneffectiviteit van behandeling. Caroline van Heugten is één van de initiatiefnemers van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Nicole Sillekens is als behandelaar werkzaam bij SGL. Sinds een aantal jaren gaat haar aandacht vrijwel volledig uit naar Hersenz, behandelprogramma voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. Hierbij zijn haar taken het afnemen van de intake, het geven van groepsbehandeling en het geven van thuisbehandeling. Nicole werkte ook mee aan een aantal scholingen voor huisartsen en bedrijfsartsen op het gebied van hersenletsel.

De presentatie van Caroline van Heugten en Nicole Sillekens kan helaas (nog) niet beschikbaar worden gesteld.

Zaal
Kernhem 4

Niveau
WO, (post)HBO, (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Eerste lijn, huisartsen, wijkteams, gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen en maatschappelijk werkenden.

Verbergen

Irene Renaud

B2 Risicofactoren voor klachten na licht traumatrisch hersenletsel bij kinderen en jongeren - Brains Ahead!

De eerste uitkomsten van de prospectieve cohortstudie naar klachten bij kinderen en jongeren na licht traumatisch hersenletsel worden gepresenteerd. De voorspellende waardes van letselgerelateerde-, kind specifieke- en omgevingsfactoren voor klachten op de korte en lange duur komen aan bod.

Lees_meer

Er wordt informatie gegeven over welke kinderen en jongeren risico lopen op blijvende klachten na licht traumatisch hersenletsel en hoe dit in een vroegtijdig stadium gesignaleerd kan worden.
Tevens komt een vroegtijdig in te zetten psycho-educatieve interventie aan bod, die momenteel nog wordt onderzocht op effectiviteit. Deze interventie is gericht op het voorkomen van klachten op de lange termijn en het bevorderen van activiteiten en participatie na licht traumatisch hersenletsel.

Irene Renaud, MSc. (neuropsycholoog) is promovendus op het Brains Ahead! onderzoek naar activiteiten en participatie bij kinderen en jongeren met licht traumatisch hersenletsel. Irene is o.a. actief als secretaris van de landelijke Hersenletsel en Jeugd Onderwijs en Onderzoek werkgroep, volgt de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie voor kind en jeugd.

De presentatie van Irene Renaud nog eens bekijken? klik hier: B2 Irene Renaud

Zaal
Bach 2

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, arbeid, onderwijs, verpleeghuiszorg/ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg.

Beroepsgroep
paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsten, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers en consulenten.

Verbergen

Boudewijn Bus

Climmy Pouwels

B4 Wat als je familielid hersenletsel heeft en je als naaste je gedrag moet aanpassen?

Als iemand getroffen wordt door hersenletsel heeft dat niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor de directe naasten (ouders, kinderen of partner). Karakterveranderingen, prikkelgevoeligheid, verminderde belastbaarheid en problemen met communicatie zijn veel voorkomende symptomen waar patiënten mee te maken kunnen krijgen.

Lees_meer

Een veel gemaakte misvatting is dat de patiënt de enige is die hier mee moet leren omgaan. Ook van de naasten wordt veel aanpassingsvermogen gevraagd. Het vraagt vaak gedragsveranderingen die moeilijk zijn. Hier komt nog bij dat naasten met ambivalent verlies te maken krijgen; de persoon met hersenletsel is er nog, maar hij/zij is niet meer dezelfde als vroeger. Waarom wordt er van naasten vaak gevraagd om hun gedrag aan te passen?

In deze workshop zullen we hierbij stil staan en ook enkele theoretische concepten uit de systeemtherapie (gezins,- en relatietherapie) bespreken die van toepassing zijn op de situatie na hersenletsel, onder andere dat het gedrag van de persoon met hersenletsel invloed heeft op het gedrag van de naaste en andersom. Het is een cirkel; er is geen begin en geen eind. Ook zullen we aan de hand van casuïstiek ingaan op wat dit betekent voor de klinische praktijk van het begeleiden van naasten van patiënten met hersenletsel.

Boudewijn Bus studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit, waarna hij de opleiding tot (ouderen)psychiater in het Radboud UMC met succes afrondde. Tijdens zijn opleiding promoveerde hij op een epidemiologische studie naar de neurotrofe hypothese van depressie en rondde hij met succes de opleiding tot epidemioloog B af. Momenteel werkt hij in Huize Padua binnen de zorglijn "Niet-aangeboren hersenletsel". Zijn nieuwe onderzoek richt zich op de netwerkanalye bij patiënten met NAH, daarnaast is hij redactielid bij het tijdschrift voor psychiatrie.

Climmy Pouwels studeerde geestelijke gezondheidkunde aan de universiteit Maastricht en werkt sinds 2006 als psycholoog, voornamelijk op het gebied van de neuropsychologie. Na afronding van haar opleiding tot gz-psycholoog is ze gaan werken bij NAH Huize Padua, GGZ Oost Brabant. Hier werkt ze met patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel en neuropsychiatrische problemen. Op het moment is ze haar opleiding tot klinisch neuropsycholoog aan het afronden en doet ze onderzoek naar de effectiviteit van de ABC-methode (gedragstherapeutische methode voor verzorgende en verpleegkundigen).

Zaal
Erica

Niveau

WO,
(post)HBO,

Sector
Gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg/ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woon-, activiteiten-, coördinerend - & ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, arbeidsbegeleiders, teamleiders, managers en consulenten.

Verbergen

Myrthe Scheenen

Anne Buunk

B6a Vastlopen na licht traumatisch hersenletsel: kwestie van verkeerde coping?

In het promotietraject is er uitgebreid landelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van licht traumatisch hersenletsel en de invloed van  verschillende factoren op deze uitkomst. Wat maakt dat sommige mensen vastlopen en anderen niet?  Het onderzoek richtte zich op aspecten zoals coping stijlen en onderzocht een nieuwe Cognitieve Gedragstherapie interventie om langdurige klachten te voorkomen. 

B6b "Kop d'r veur": gevolgen en herstel na een subarachnoïdale bloeding

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) is een ernstige aandoening met een hoge mortaliteit. Veel van de patiënten die een SAB overleven zullen te maken krijgen met neurologische restverschijnselen en de gevolgen daarvan voor hun dagelijks leven.

Lees_meer

vervolg Persoonlijkheid en coping
Een interventie is toegepast om te kijken of deze klachten voorkomen konden worden. In de presentatie wordt de problematiek toegelicht met behulp van casuïstiek en komen de uitdagingen en mogelijkheden voor behandeling aan de orde.

vervolg "kop d'r veur: gevolgen en herstel na een subarachnoïdale bloeding
Cognitieve stoornissen, veranderingen in emotie en gedrag, angst, depressie en vermoeidheid komen vaak voor. Deze veranderingen hebben een negatieve invloed op kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van zowel patiënten als de naastbetrokkenen. Uit eerder onderzoek blijkt dat meer dan de helft van alle SAB-patiënten problemen ervaart met de hervatting van werkzaamheden, hobby’s en sociale contacten.
Er zal tijdens de presentatie aandacht worden besteed aan de gevolgen van een SAB op gebied van cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren. In het bijzonder zullen stoornissen in sociale cognitie na een SAB belicht worden, en zal er stil worden gestaan bij de aard en ernst van vermoeidheid na een SAB. 

Na haar Master Klinische Neuropsychologie is Myrthe Scheenen een promotieonderzoek gestart aan het UMC Groningen, onder leiding van Joke Spikman. Samen met Joke heeft zij een preventieve behandeling ontwikkeld die tot doel had lange termijn klachten na licht traumatisch hersenletsel te voorkomen. De verdediging van haar proefschrift zal in september2017 zijn.
Vervolgens werkte Myrthe in de revalidatie. Momenteel werkt zij bij een praktijk in Groningen met patiënten met NAH, daarnaast doet zij psychiatrische expertiseonderzoeken. 

Anne Buunk is werkzaam als neuropsycholoog en psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hier houdt zij zich voornamelijk bezig met neuropsychologische diagnostiek en begeleiding bij patiënten met hersenletsel. Daarnaast is Anne bezig met het afronden van haar promotietraject naar de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van een subarachnoïdale bloeding (SAB).

De presentatie van Myrthe Scheenen is (nog) niet beschikbaar voor publicatie.

Wil je de presentatie van Anne Buunk (nog) eens bekijken? Klik dan hier: B6b Anne Buunk

Zaal
Kernhem 1-2

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, revalidatie, ambulante zorg.

Beroepsgroep
verpleegkundigen, woonbegeleiders, ambulant begeleiders (zorg), verzorgenden en teamleiders.

Verbergen

Esmée Verwijk

Henk Eilander

B8 Geslapen maar niet uitgerust; wakker worden!

Slaap-waakritme stoornissen bij NAH en de gevolgen voor hersenletsel

Slaap- dan wel vermoeidheidsstoornissen worden bij NAH veel (72%) gerapporteerd en zijn van negatieve invloed op het herstelproces en op de kwaliteit van leven.
Uit een meta-analyse (Mathias, 2012) blijkt dat 50% van de mensen met een traumatisch hersenletsel een slaapstoornis heeft. Insomnia (slapeloosheid) en hypersomnia (overmatige slaperigheid overdag) komen 3 maal zo veel voor vergeleken met de gezonde populatie en de slaapapneu maar liefst 12 keer. 

Lees_meer

Van de mensen met slaapklachten heeft 36% een circadiane ritmestoornis (slaappatronen die niet overeenkomen met het klassieke dag- en nachtritme). In het veld ontbreekt het aan systematische evaluatie van het slaap-waakritme bij mensen met NAH. In de voordracht wordt aan de hand van een casus het belang van systematische evaluatie van en gerichte interventie op slaap-waakstoornissen besproken.

Esmée Verwijk begon haar loopbaan in de revalidatie en deed daar haar eerste ervaring op met (ernstige) niet aangeboren hersenletsel. Momenteel is zij als klinisch neuropsycholoog en universitair docent (AMC en UvA) werkzaam in de psychiatrie en neurologie met speciale aandacht voor, en interesse in slaapstoornissen en chronobiologie.

Henk Eilander is opgeleid als ontwikkelingspsycholoog en werkte eerst 5 jaar in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Daarna 30 jaar in de kinderrevalidatie, waarvan een aanzienlijk deel met jeugdigen met een bewustzijnsstoornis na coma ten gevolge van ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Nu is Henk Eilander als senior onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de Radboudumc.

De presentatie van Esmée Verwijk en Henk Eilander nog eens bekijken? Klik hier: B8 Verwijk Eilander

Zaal
Calluna

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (gz)psychologen, woonbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), verzorgenden, consulenten, huisartsen

Verbergen

Ellis Merkelijn

Ellis Merkelijn

Marja Steegenga

Marja Steegenga

B10 Met MAF meer mens. Van overleven naar voluit leven.

Met MAF meer mens is winnaar van de Hersenbokaal 2016. Hiermee is het mogelijk geworden een praktische (online) training te ontwikkelen voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Je leert anders omgaan met stress, vermoeidheid en de veranderingen na het letsel. Je staat stil bij die dingen die voor jou belangrijk zijn, zodat je weer meer regie krijgt over je leven. Van overleven naar leven.

Lees_meer

Met MAF meer mens, brengt het beste van Mindfulness, ACT en Focussen samen. Dit zijn bestaande wetenschappelijk bewezen methodieken die we in de training bij elkaar brengen. Met MAF meer mens richt zich daarbij specifiek op mensen met Hersenletsel in de chronische fase en de mantelzorger. De e-learning en de oefeningen worden aangepast aan deze doelgroep.
In deze workshop nemen we jullie mee in de achtergrond en ontwikkelfase van deze
e-learning. Wil je hier meer over weten en kennismaken met enkele MAF stappen? Meld je dan aan voor deze workshop.

Stichting HersenletselSupport biedt vanuit een unieke combinatie van professionaliteit en ervaringsdeskundigheid, support aan mensen met hersenletsel, hun directe omgeving en werkgevers.

Marja Steegenga is ZKM®-coach en loopbaanprofessional, Mindfulness- en ACT trainer en heeft ruim 25 jaar met en voor mensen met hersenletsel gewerkt..

Ellis Merkelijn is coach, trainer en ervaringsdeskundige NAH.

De presentatie van Ellis Merkelijn  en Marja Steegenga nog eens bekijken? Klik hier: B10 Ellis Merkelijn en Marja Steegenga

Zaal
Kernhem 3

Niveau
(post) HBO, (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, arbeid, onderwijs, maatschappelijk werk en ambulante zorg

Beroepsgroep
gedragskundigen, (gz-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, consulenten en mantelzorgers

Verbergen

Presentaties ronde 3 van 15.30 tot 16.30 uur


Hilde Jans

C1 Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg!

Waarom doen mensen niet zomaar wat de professional zegt en veranderen ze niet gemakkelijk hun gedrag, terwijl ze weten dat het goed voor ze is? Deze interactieve presentatie over motiverende gespreksvoering geeft hier inzicht in en laat zien wat kan helpen om de ander wel zover te krijgen. Daarbij worden de kernelementen van Motiverende Gespreksvoering besproken.

Lees_meer

Motiverende Gespreksvoering (MGV), ofwel Motivational Interviewing (MI), een evidence based methode om cliënten te motiveren voor verandering, en positief gedrag te stimuleren en aan te wakkeren. Motiverende Gespreksvoering is ontstaan in het verslavingsveld, maar heeft inmiddels wereldwijde vertakkingen in vele vormen van coaching en hulpverlening; eigenlijk overal waar (gedrags-)verandering een belangrijk item is.

In deze presentatie wordt interactief gewerkt waarbij theorie en oefeningen elkaar voortdurend afwisselen.

Hilde Jans is psycholoog en gespecialiseerd in gedragsverandering, persoonlijke effectiviteit en Motiverende Gespreksvoering. Hilde is werkzaam als coach en trainer en begeleidt mensen en organisaties al jaren in veranderingsprocessen. Zij gaat ervan uit dat mensen graag het beste uit zichzelf willen halen. Alle kwaliteiten en talenten die daarvoor nodig zijn, zijn vaak al aanwezig. De kunst is om deze naar boven te krijgen en te benutten!

De presentatie van Hilde Jans nog eens terugkijken? Klik hier: C1 Hilde Jans

Zaal
Kernhem 1-2

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO)

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsten, (GZ-)psychologen, woon-, activiteiten-, coördinerend - & ambulant begeleiders (zorg), verzorgenden, medewerkers indicatie-organen, maatschappelijk werkenden, teamleiders, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, managers, consulenten en zorgloketten en gemeenten, ADL-ers.

Verbergen

Merel van Zoelen

Wouter de Boer

C3 Hoofdstuk Opgelost. Oplossingsgericht werken met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel”.

Door oplossingsgericht werken blijft de regie bij de cliënt en zijn naasten. Je laat het probleem los en gaat samen op zoek naar uitzonderingen; wanneer is het probleem er niet? Talenten, hulpbronnen en eerdere successen zijn de basis.

Lees_meer

 Wil je vaardiger worden in oplossingsgericht werken en leren kijken naar wat wèl werkt, dan is dit jouw workshop. Morgen toepasbaar in de praktijk!

Merel van Zoelen en Wouter de Boer delen een groot enthousiasme voor oplossingsgericht werken en geven hierover workshops en scholing. Zij zijn praktisch, resultaatgericht en optimistisch ingesteld. Een oplossingsgerichte benadering maakt het werken met mensen met hersenletsel effectiever, makkelijker en vooral leuker. Binnenkort verschijnt een boek waarin zij nader ingaan op dit onderwerp. Zij werken als neuropsycholoog voor Hersenz, een behandeltraject  voor mensen met hersenletsel in de chronische fase.

De presentatie van Merel en Wouter nog eens terugkijken? Klik hier: C3 Hoofdstuk Opgelost workshop Hersenletselcongres

Zaal
Bach 3

Niveau
WO, (post)HBO en (post)MBO

Sector
Revalidatie, gehandicaptenzorg, ambulante ondersteuning.

Beroepsgroep
Begeleiders, paramedici, verpleegkundigen, revalidatieartsen, teamleiders en managers.

Verbergen

Nadja Jungmann

C5 Stress leidt tot onverstandige beslissingen

Hoe begeleid je dat?

Chronische stress (bijvoorbeeld als gevolg van schulden en armoede) is van invloed op ons functioneren. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat we gemiddeld genomen meer bij de dag gaan leven en onverstandiger beslissingen nemen.

Lees_meer

Nadja Jungmann zal toelichten hoe het komt dat we onder invloed van chronische stress minder doelgericht gaan handelen. Naast een toelichting op de impact zal ze ook toelichten welke concrete mogelijkheden er zijn om dienstverlening aan mensen die leven in een dynamiek van stress effectiever in te richten. Ze zal in dat kader toelichten hoe stress sensitieve dienstverlening wordt vormgeven bij de aanpak van schulden en armoede en in dat licht verbreden naar andere domeinen.
Stress sensitieve dienstverlening is niet specifiek gericht op mensen met hersenletsel. Er is ook (nog) niet specifiek onderzocht wat de effecten zijn van deze manier van werken op mensen met hersenletsel, maar de problematiek zal ook bij deze doelgroep spelen.

Nadja Jungmann is adviseur en eigenaar van Social Force en lector Schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Ze houdt zich bezig met de vraag wat effectieve dienstverlening (aan mensen met financiële problematiek) kenmerkt. In dat kader houdt ze zich ook bezig met de manier waarop (chronische) stress doorwerkt in gedrag en wat die doorwerking vraagt van de dienstverlening. Ze is in februari 2017 uitgeroepen tot lector van het jaar en won eerder de ROA impactprijs.
 
Wil je de presentatie van Nadja nog eens inzien, klik dan hier: C5 Nadja Jungmann
Ook kun je nog nadere informatie vinden op de website van Platform 31
 
Zaal

Strauss 1

Niveau
WO
(post)HBO
(post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, maatschappelijk werker, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, (gz)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers, maatschappelijk werkers en consulenten.

Verbergen

Kathleen Verseveld

Rianne Gijzen

C7 In het bos van zorg aan kinderen met NAH de bomen zien

Presentatie van een Hersenletselteam voor jeugd en van een verwijsgids

In de regio Utrecht hebben professionals van verschillende organisaties en disciplines de krachten gebundeld voor verbetering van de zorg aan jeugd met NAH.

Bij het Hersenletselteam Utrecht komen in toenemende mate complexe vragen binnen van professionals en ouders over kinderen of jongeren met hersenletsel.

 

Lees_meer

Daarom is besloten om een Hersenletselteam specifiek voor jeugd in te richten. Voor professionals die werken met kinderen en jongeren worden Platforms georganiseerd om kennis met elkaar te delen en lacunes op te sporen en te dichten. Vanuit het Hersenletselnetwerk vindt begin januari 2018 een symposium plaats met als onderwerp kinderen en jongeren met hersenletsel.

Naast de ontwikkeling van het Hersenletselteam wordt in de regio Utrecht gewerkt aan de implementatie van kwaliteitscriteria en een verwijsgids voor de zorg aan kinderen met een hersentumor. De kwaliteitscriteria en de verwijsgids zijn ontwikkeld door de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en Vilans in nauwe samenwerking met kinderen, jongeren, ouders en professionals. De kwaliteitscriteria geven weer waar de zorg aan moet voldoen vanuit het perspectief van kinderen en ouders. De verwijsgids biedt informatie over waar gezinnen tijdens en na de behandeling van de hersentumor terecht kunnen.

In deze presentatie maakt u kennis met het Hersenletselteam voor jeugd, de kwaliteitscriteria en de verwijsgids én denken we gezamenlijk na over toepassing in uw organisatie en regio.

Kathleen van Verseveld is sinds mei 2010 coördinator Hersenletselteam Utrecht. Sinds 2013 is zij bezig om samen met de patiëntenorganisatie Hersenletsel.nl een Hersenletselnetwerk (Hersenletselcentrum) Utrecht vorm te geven. Daarnaast werkt zij als kwartiermaker voor het Autisme Netwerk Utrecht (provincie) en is ze projectleider bij MEE-UGV.
Rianne Gijzen is orthopedagoog en neuropsycholoog en werkt sinds 1 april 2011 voor Vilans. Daarvoor werkte zij op de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC, met name voor kinderen en jongeren die zijn behandeld voor een hersentumor. Nu houdt zij als senior onderzoeker bezig met de zorg aan kinderen en volwassenen met NAH; zij is auteur van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Jeugd.

De presentatie van Kathleen van Verseveld en Rianne Gijzen nog eens bekijken? klik hier: C7 Kathleen Verseveld en Rianne Gijzen

Zaal
Kernhem 3

Niveau
WO
(post)HBO
(post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg
Onderwijs
Maatschappelijk werk
Revalidatie/Ziekenhuis
Ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (gz)psychologen, ambulant begeleiders, medewerkers indicatieorganen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, verzorgenden, leerkrachten, teamleiders, managers, consulenten en artsen werkzaam in het ziekenhuis.

Verbergen

Marieke Kuil

C9 Word een STER in de ondersteuning van mensen met hersenletsel

Werken met mensen met hersenletsel is anders dan met andere doelgroepen. Waarom is het zo bijzonder? Wat maakt jou een goede professional als je mensen met hersenletsel ondersteunt? Aandacht maakt alles mooier, is een motto van het congres, maar er is meer nodig.

Lees_meer

We presenteren het STER-model. Dit is een praktisch model dat laat zien wat je nodig hebt als hersenletsel-professional en hoe je dit effectief kunt inzetten. De punten van de ster staan voor de competenties die je nodig hebt: neuropsychologische kennis, kennis van ontwikkelingsstadia, sensitiviteit voor de vraag en het tempo van de cliënt, goede communicatieve vaardigheden, inzicht in systeemproblematiek, methodisch handelen, psychische aandoeningen (depressie), enzovoort.

In het midden van de ster komt alles samen, daar gebeurt het. De manier waarop je je competenties geïntegreerd inzet bepaalt jouw kwaliteit als behandelaar! Hoe doe je dat, op verschillende momenten, in verschillende fases, bij verschillende vragen, alleen en als team?

Met deze workshop krijg je meer zicht op de eigen professionaliteit en een praktisch model om je verder te ontwikkelen als hersenletsel-professional, samen met je collega’s.

Marieke Kuil werkt als gz-psycholoog en hoofdbehandelaar Hersenz bij De Noorderbrug.

De presentatie van Marieke Kuil nog eens terugzien? klik hier: C9 Marieke Kuil

Zaal
Calluna

Niveau
WO,
(post)HBO,
(post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, arbeid, verpleeghuiszorg/ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woon-, activiteiten-, coördinerend - & ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, arbeidsbegeleiders, teamleiders, managers.

Verbergen

Bert Mulder

C2 Ontmoet de digitale toekomst van revalidatie!

De toekomst van revalidatie is die van ‘een digitale revalidatie omgeving’. Het project Fast@Home realiseert die ontwikkeling door het creëren van zo’n digitale revalidatie omgeving thuis die enkele jaren lang wordt onderzocht.

Lees_meer

Op basis daarvan ontstaat het beeld op welke manier een digitale infrastructuur straks bepalend zal zijn voor revalidatie, zowel intramuraal als extramuraal. De presentatie laat zien wat dat gaat betekenen voor de zorg en voor professionals.

Bert Mulder richt zich, als lector informatie, technologie en samenleving, op de brede maatschappelijke mogelijkheden van digitalisering voor zorg en overheid. In die context onderzoekt hij de adoptie van e-health in steden en is de betrokken bij de komende digitalisering van revalidatie.
 

Zaal
Bach 2

Niveau
WO, (post)HBO,

Sector
Revalidatie/ziekenhuis, gehandicaptenzorg

Beroepsgroep
Revalidatieartsen, medewerkers indicatie-organen, teamleiders, managers, bestuurders, beleidsmakers en ICT-staf.

Verbergen

Suzanne de Roos

C4 Kansen in het (Passend) Onderwijs voor kinderen met hersenletsel

In 2016 is (V)SO De Piramide (Cluster 3 LG/LZ Den Haag) in samenwerking met verschillende ketenpartners waaronder revalidatie en de educatieve dienst, gestart met  een bijzondere pilot: de ‘Onderwijszorg-arrangementen voor kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel.’ 

Lees_meer

Met de inzet van Passend Onderwijs bieden we vanuit deze arrangementen vroegsignalering, advisering en specifieke begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen en schoolteams binnen het regulier- en speciaal onderwijs. Zowel consultatietrajecten als ook de uitgebreide observatieroute, waarbij een leerling tijdelijk geplaatst wordt binnen (V)SO de Piramide, zijn mogelijkheden om voor leerlingen met (NA)H een optimaal advies uit te brengen. Zowel het kind- als het onderwijs- en ondersteunende systeem krijgt meer zicht op de meest passende aanpak. Door de ervaren samenwerking in een multidisciplinaire vorm, werken zij samen naar een stabiele ontwikkelingssituatie met als doel optimale groei van het individuele kind.

Nu, bijna aan het eind van de pilot, maken we de balans op en delen we de bevindingen en voorbeelden van goodpractice graag met jullie.

Suzanne de Roos is orthopedagoog en onderwijskundige en werkt sinds 2004 als NAH-specialist en ambulant begeleider binnen het Cluster3-onderwijs LG/LZ in Den Haag. Zij is co-auteur van ‘Ik hou nog steeds van appeltaart’, het handboek voor NAH begeleiding voor ouders, hulpverleners en onderwijsprofessionals. Naast haar eigen praktijk ‘de Kinderbrigade’ voor opvoedingsondersteuning en orthopedagogiek, werkt zij als videocoach. Sinds 10 jaar biedt zij begeleiding op het gebied van NAH binnen het regulier- en speciaal (voortgezet) onderwijs en bij gezinnen thuis.

De presentatie van Suzanne de Roos nog even bekijken? klik dan hier: C4 Suzanne de Roos
 
Zaal 

Bach 4

Niveau
WO,
(post)HBO,
(post)MBO

Sector
Onderwijs/speciaal onderwijs
Revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, leerkrachten, intern begeleiders, teamleiders, adviseurs passend onderwijs, zorgcoördinatoren, consulenten.

Verbergen

Sven Schiemanck

C6 De triage van patiënten na een beroerte in het ziekenhuis

Revalidatiegeneeskundige behandeling na een hersenletsel dient voor alle patiënten van dezelfde hoogwaardige kwaliteit te zijn en voor iedereen toegankelijk (“juiste behandeling, voor de juiste patiënt op het juiste tijdstip”). In steeds kortere tijdspanne dient er in het ziekenhuis een triage te worden verricht voor revalidatiebehandeling op grond van de herstelcapaciteit van de patiënt (functionele prognose).

Lees_meer

Er zijn inmiddels meerdere revalidatie-aanbieders (medisch specialistische revalidatie, geriatrische revalidatie, eerstelijns behandeling, behandeling in de chronische fase). Terminologie als motivatie, belastbaarheid en trainbaarheid zijn voor de keuze van de inhoud en de intensiteit van de behandeling van belang en daarmee ook op de keuze van de instelling waar de behandeling dient plaats te vinden. Het hebben van een mantelzorger kan zelfs van invloed zijn op de uitplaatsing voor klinische revalidatie na ziekenhuisopname. Tevens is hertriage absoluut noodzakelijk. Wat zijn factoren van belang bij triage? Wat zijn de knelpunten? In zijn voordracht probeert Schiemanck te verhelderen wat voor barrières er liggen en hoe ze mogelijk verholpen kunnen worden. groter.
Sven Schiemanck is afdelingshoofd van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het LUMC, te Leiden. Zijn opleiding tot revalidatiearts aan het UMC Utrecht heeft hij in 2005 afgerond, waarna hij t/m 2015 werkzaam was in het AMC, als leidinggevende van Neuroteam. Hij promoveerde in 2007 naar de “Lang termijn functionele uitkomsten na CVA: De invloed van op MRI gedetecteerde laesie-karakteristieken”. Tijdens zijn werk in het AMC was hij consulent revalidatiegeneeskunde in een verpleeghuis voor geriatrische revalidatie (Berkenstede, te Diemen). Tot begin 2017 was hij voorzitter van de Werkgroep CVA Nederland, WCN, van de Vereniging Revalidatieartsen (VRA) en hij participeert in meerdere landelijke gremia om de zorg voor patiënten na een beroerte te verbeteren.
 
De presentatie van Sven Schiemanck nog eens bekijken? Klik hier: C6 Sven Schiemanck 
 
Zaal
Bach 1
Niveau
WO,
(post)HBO,
(post) MBO

Sector
Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woon-, activiteiten-, coördinerend - & ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, teamleiders, managers, adl-medewerkers, consulenten.

Verbergen

Mariken Jaspers

C8 De Ronnie Gardiner Methode (RGM): zet je brein in beweging!

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een gestructureerde, multi-sensorische en multi-modale oefenmethode waarbij ritme en muziek ingezet worden om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Dit gebeurt aan de hand van geprojecteerde symbolen. Het niveau van de oefeningen wordt aangepast aan de doelgroep.

Lees_meer

Omdat er tijdens uitvoeren van de oefeningen, zittend of staand, bewegingen worden afgewisseld (motorische cortex), woorden worden uitgesproken (taal/spraakcentra in de linker hemisfeer), symbolen worden gelezen (visuele cortex) en vertaald naar een beweging (pre-frontale cortex en beide temporaalkwabben) en wordt geluisterd naar de muziek (oa auditieve cortex, limbisch systeem en cerebellum), worden er veel verschillende hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dit zorgt voor verbetering van uiteenlopende functies.

RGM wordt met succes ingezet, bij onder meer mensen met hersenletsel. De effecten die deelnemers toeschrijven aan de RGM oefeningen zijn o.a.: toename van energie, verbetering van concentratievermogen, spraak en geheugen, afname van overgevoeligheid voor prikkels, toename van denksnelheid, verbetering van stemming, verbetering van balans en functioneren van de aangedane zijde.

RGM wordt ingezet door onder meer logopedisten, fysio-, muziek- en oefentherapeuten als aanvulling op de reguliere behandeling van mensen met hersenletsel. Na deze interactieve workshop RGM heeft u inzicht in de achtergrond en effecten van RGM, ook heeft u zelf ervaren hoe RGM werkt. Meer informatie: www.rgm-nederland.nl.

Mariken Jaspers heeft als oefentherapeut 25 jaar ervaring in een eigen praktijk. Steeds vaker kreeg ze daar te maken met mensen met een neurologische aandoening. Ze was betrokken bij het schrijven van de eerste landelijke behandelrichtlijnen voor fysiotherapeuten en voor oefentherapeuten. Ze werd in Londen opgeleid tot master RGM-practitioner door Ronnie Gardiner zelf. Sinds 5 jaar gebruikt zij naast de reguliere oefentherapie, met veel plezier, de RGM voor mensen met hersenletsel, Parkinson, MS en dementie. Samen met André de Jong richtte zij RGM Nederland op om fysio- en oefentherapeuten, logopedisten, muziek- en ergotherapeuten en leerkrachten op te leiden tot RGM-practitioner en deze mooie methode bekendheid te geven in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Wil je de presentatie van Mariken nog een s bekijken? klik dan hier: C8 Mariken Jaspers

Zaal
Erica

Niveau
WO, (post)HBO, (post)MBO

Sector
Gehandicaptensector, onderwijs, ouderenzorg,revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (gz-)psychologen, activiteitenbegeleiders, leerkrachten, teamleiders, managers, consulenten, neurologen en bewegingsagogen.

Verbergen

Eva Willems

Eva Willems

Wilco Achterberg

Wilco Achterberg kan helaas niet aanwezig zijn

C10 Geriatrische revalidatie na beroerte: op weg naar huis

Het actief herstel van kwetsbare ouderen na een acute aandoening vindt plaats op een geriatrische afdeling van het verpleeghuis. Deze behandeling is gericht op het terugkeren naar de eigen thuis-situatie; de behandeldoelen worden samen met de patiënt gemaakt op het gebied van participatie in de samenleving.

Lees_meer

De intensiteit van deze therapie is lager en de doelen zijn minder hoog (zoals bijvoorbeeld terugkeer naar werksituatie) wegens de lagere belastbaarheid van deze kwetsbare ouderen. Zij kunnen vaak niet helemaal terugkeren op hun oude niveau, maar door het aanleren van nieuwe manieren of door het compenseren met hulpmiddelen kunnen de meeste ouderen weer thuis functioneren. Naast fysiotherapie wordt de ergotherapie ingeschakeld om alledaagse handelingen opnieuw aan te leren, of de thuissituatie aan te passen. Vooral na een beroerte moeten ook de cognitieve- en psychische gevolgen worden behandeld, waarbij de principes van de cognitieve revalidatie worden gebruikt. Naast individuele therapie zijn groepstherapie sessies belangrijk in het herstel proces, en is het therapeutisch klimaat op de afdeling van groot belang voor het herstel. Dat betekent dat van alle medewerkers een andere manier van werken wordt gevraagd, waarbij bijvoorbeeld de zorg vaak de ‘handen op de rug’ moet houden. In deze workshop worden deze aspecten verder toegelicht aan de hand van casuïstiek.

Sinds november 2014 is Eva Willems werkzaam als specialist ouderengeneeskunde in de geriatrische revalidatie (GRZ) en in de eerstelijnsverblijf zorg (ELV) bij Topaz Revitel. Ze is lid van de advies-en geschillencommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voor specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de relatie tussen lichamelijke activiteit, lichamelijke functie en valangst na heupfractuur bij ouderen.

Prof. dr. Wilco Achterberg is hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde en specialist ouderengeneeskunde op de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde LUMC en GRZ-locatie Revitel van Topaz in Leiden. Na zijn opleiding tot verpleeghuisarts begon hij een dag per week met onderzoek. In 2004 is Wilco Achterberg gepromoveerd en sinds 2010 hoogleraar. Eén van zijn onderzoeksthema's is geriatrische revalidatie, waarin hij onder andere 5 promovendi begeleidt -variërend van de rol van comorbiditeit of valangst, tot meer algemene succesfactoren in de geriatrische revalidatie zorg.

De presentatie van Eva Willems nog eens bekijken? Klik hier: C10 Eva Willems

Zaal
Kernhem 3

Niveau
(post)HBO, (post)MBO

Sector
Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep
Paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (gz-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders(zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, teamleider, managers, ald-medewerkers en consulenten.

Verbergen